Solutions

Bij ICT ligt de focus vaak bij de techniek. Momenteel is de ICT één van de belangrijkste afdeling binnen een organisatie. Goede communicatie, goede samenwerking en goed lopende processen zijn van kritisch belang. HappyCustomers kan u hierbij van dienst zijn.

Wanneer een organisatie bewust wordt van verbeterpunten gaan wij samen op zoek naar een oplossing. Vaak gebruiken wij hiervoor brainstorm sessies (Actions Learning Sessies) met een kleine groep medewerkers of diverse Serious Games die op een actieve manier de dagelijkse knelpunten zichtbaar maken.
HappyCustomers Solutions heeft als belangrijkste focus de mens in plaats van de techniek. Het einddoel is pas behaald zodra de eindgebruiker tevreden is en tevreden blijft.

Door het creëren van HappyWorkers presteert uw organisatie optimaal.

Enkele serious games die HappyCustomers gebruikt

  • Meer informatie over DevOps
  • Meer informatie over de praktische implementatie van DevOps
  • Leer hoe je samenwerking binnen je teams kunt ontwikkelen
  • Meer informatie over hoe u bedrijfswaarde kunt vergroten

Herken jij dit?

Het bedrijfsleven eist steeds kortere releasecycli voor nieuwe toepassingen. Traditioneel wordt ‘Operations’ gezien als een barrière met langdurige bureaucratische controles en vertragingen bij het beschikbaar stellen van productiesystemen. DevOps is een groeiende beweging om ontwikkeling en implementatie te verkorten en Development en Operations te integreren. Dit vereist echter een mentaliteitsverandering, nieuw gedrag en een culturele verschuiving in zowel ontwikkeling als operaties. Ze zijn van oudsher achterdochtig en moeten nu nauw samenwerken. Toch worstelen veel bedrijven om DevOps aan te nemen en in te zetten en hoe de cultuur te veranderen.

 

 

 

 

 

Waarom is dit?

  • DevOps is niet zo moeilijk te begrijpen, maar het heeft een enorme im
    pact op de manier waarop mensen zich moeten gedragen.
  • DevOps wordt vaak gezien als een technologische oplossing: geautomatiseerde codering, implementatie en testen.
  • DevOps is geen raamwerk of methode. Het is een benadering, een filosofie gebaseerd op principes.

APOLLO 13

“Houston we have a problem”

De Apollo 13 is vijfenvijftig uur en vijfenvijftig minuten onderweg. Aan boord van de Apollo 13 horen de astronauten plotseling een luide knal. Die knal is de explosie van de met vloeibare zuurstof gevulde tank nummer 2 van de Service Module, die onmisbare zuurstof levert voor de brandstofcellen, de belangrijkste stroombron voor de Apollo. De reserveaccu’s in de Command & Service Module (CSM) leveren maximaal tien uur elektriciteit. Helaas zijn de Apollo 13 raket en de astronauten 87 uur van huis verwijderd. Hun ruimteschip geeft het langzaam op.
Ze hebben een ernstig probleem, tenzij u samen met het grondpersoneel op aarde als team aan de slag gaat om dit probleem op te lossen.
Maar vergeet niet dat de tijd snel opraakt.


Welkom bij ‘Apollo 13 – an ITSM case experience™’.
Het simulatiespel ‘Apollo 13 – an ITSM case experience™’ is een intensieve, eendaagse training waarin via een interactief spel ITIL V3-concepten en -processen worden ervaren.
Tijdens de training worden levensechte situaties uit de missie van de Apollo 13 gesimuleerd. U werkt in een team en speelt de rol van het Mission Control Center in Houston. Uw opdracht is om het gehavende ruimteschip en haar bemanning veilig thuis te brengen. Op die manier leren en ervaren u en uw collega’s alle voordelen van de ITIL-procedures.

Waarover gaat deze spelsimulatie?
In dit spel werkt u samen in een team van 8 tot 15 Mission Control Center leden.
Het team doorloopt de vier fasen van de missie (zoals hierboven vermeld). Gedurende de simulatie moet het team de NASA strategie vertalen naar service processen voor ‘Bouwen en Lanceren’en voor ‘Onderhoud en Support’ van de missie. Het team moet de Apollo 13 lanceerinrichting en -ondersteuning verzetten naar Service Operation.
Gedurende de levensechte missie wordt het team geconfronteerd met gebeurtenissen, incidenten en verzoeken van de bemanning.
In elke ronde voltooit het team de volgende stappen: proces ontwerpen, simulatie draaien, beoordelen en rapporteren.
Tijdens het hele spel zijn diverse ITIL-processen nodig om het Mission Control Center, de bemanning en de Mission Director in staat te stellen prioriteiten te stellen en keuzes te maken om de problemen op te lossen en tijdig wijzigingen aan te brengen in de configuratie en de baan van het ruimteschip. Alhoewel de simulatie ontworpen is om ITIL concepten te leren, kan de Apollo 13 simulatie evengoed worden toegepast voor organisaties die de voordelen van proces gebaseerd werken en teamwerk willen ervaren.

LET'S CREATE IT

Samenwerking, de kern voor een succesvolle organisatie. Iedereen zal beamen dat samenwerking belangrijk is op de werkvloer.
Wat zijn nu de directe consequenties van een goede of minder goede samenwerking?
Door het spelen van Let’s Create It komen alle facetten van een goede samenwerking aan bod op een speelse en interactieve manier.

In vier rondes spelen 3 teams van 3 à 4 personen het spel Let’s Create It.
In de verschillende rondes moeten de teams samenwerken en communiceren om tot het einddoel te komen;
Een goed opgeleverd product, een tevreden klant en dat alles binnen het gestelde budget en gegeven tijdslimiet.

Let’s Create It helpt bij implementaties en migraties. Collega’s worden bewust van het feit dat het delen van informatie te allen tijde belangrijk is! 

Of het in de praktijk nu gaat om de implementatie van een nieuw systeem of de uitrol van nieuwe software.
Let’s Create It is van toepassing op alle facetten binnen een organisatie waar meerdere teams of afdelingen samen moeten werken om tot een goed eindresultaat te komen.

carworks2-768x185

CarWorks is een succesvolle autofabriek. Ze leveren al jaren auto’s aan hun klanten, de distributeurs.
De lange tijd leverden ze auto’s in één kleur met een beetje variatie in de uitvoering. De auto’s kunnen geleverd worden in een sportieve look, maar ook zakelijk of praktisch. De aanhoudende concurrentie en de veranderende vraag van de markt maakt dat CarWorks haar productie en processen continue moet aanpassen. Pakt u de uitdaging op?

U werkt in de fabriek van CarWorks. U vervult een taak als Planner, Inkoop, Financiën, Sales of iemand van de productie. Als u ‘s morgens in de fabriek start met uw dagelijkse werkzaamheden is de eerste order zojuist binnen gekomen, een partij mooie auto’s af te leveren binnen 100 tijdseenheden.
Overal liggen voorraden en de processtappen zijn gedocumenteerd. Langzaam komt de productie op gang en de eerste auto’s lopen van de band. Terwijl de productie de auto’s produceert volgens afspraak bereiden de Sales, Planning en de Productieleider de volgende opdracht voor op basis van een nieuwe opdracht van één van de klanten. In de eerste ronde zal het team leren hoe de
fabriek werkt en hoe de processen moeten worden uitgevoerd. Na deze ronde wordt een reflectie gedaan met het gehele team. Doel is om een lijst met verbeteringen te verzamelen.
Op basis van deze lijst worden de processen en wellicht de wijze waarop de fabriek is ingericht aangepast. In de tweede ronde zal de productie beter verlopen dan de eerste ronde. Naarmate de dag vordert komen er nieuwe uitdagingen voor de Sales. De markt vraagt om nieuwe leveringen en de vragen die telkens moeten worden gesteld zijn:

• Kunnen we het produceren volgens de eisen van de klant?
• Kunnen we er geld aan verdienen?

De klanteisen worden ook steeds complexer en uitdagender.

Aspecten in deze simulatie
Deze simulatie is niet een Lean of SixSigma® training. Het is een workshop waarin je op een praktische wijze kunt ervaren hoe je je eigen werkprocessen
kunt optimaliseren en verbeteren. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

Klantfocus – De klant heeft bij elke opdracht specifieke wensen en eisen tenaanzien van de levering. Hoe wordt deze in de keten geborgd zodat we precies leveren wat is afgesproken en dat de klant graag bij ons terug komt?

Waste – Wat zijn de verliezen die we hebben in de keten? Waar ligt onnodige voorraad? Waar wachten we te lang? Waar grijpen we mis? En hoe kunnen we deze waste verwijderen?

Meten is weten – Het verbeteren van de keten moet plaatsvinden op basis van feiten. Daarom worden in deze simulatie gegevens bijgehouden over de productie en de levering. Welke informatie hebben we nodig en welke niet? voor wie is deze informatie en wat wordt er mee gedaan? Hoe gebruiken we de informatie om daadwerkelijk procesverbetering door te voeren?

Financiën – Het produceren van auto’s kost geld, fouten maken kost geld, voorraden kosten geld, wachten kost geld. Omzet brengt altijd weer geld op. In deze simulatie zullen de kosten en de opbrengsten moeten worden beheerd om CarWorks een gezond bedrijf te laten zijn.

Grab@Pizza-21-768x210

Verhoog de prestaties van de Business door middel van een professionele IT afdeling

Uw team runt de IT afdeling van één van de grootste pizzabedrijven ter wereld.
Gewapend met hoogwaardige IT producten en uitgebalanceerde diensten, is het uw taak om de Business te ondersteunen. De markt kent een forse concurrentiestrijd. Dit dwingt het bedrijf om nieuwe producten te ontwikkelen en een krachtige “Marketing en Sales” campagne op te zetten. Centraal hierbij staat het naar een hoog niveau tillen van het bestel- en afleverproces, waarbij snelheid, lage kosten en een hoge kwaliteit voorop staan.

Om deze strategische doelstellingen te bereiken speelt IT een belangrijke rol. De uitdaging hierbij is om IT goed af te stemmen op de “Business Demands” en de IT middelen zodanig te organiseren, dat het bedrijf de gestelde doelstellingen bereikt. Dat zijn: verlaging van operationele kosten, omzetstijging, toename marktaandeel en de verhoging van klanttevredenheid en loyaliteit. Tijdens deze eendaagse workshop speelt men zes ronden. Elke ronde vertegenwoordigt één maand in de levenscyclus van het bedrijf Grab@Pizza.

Bij elke ronde is er aandacht voor de volgende punten:
• Analyseren van de huidige Performance van de IT infrastructuur en -organisatie;
• Inventariseren van wensen vanuit de Business en deze omzetten naar IT oplossingen;
• Beslissingen nemen over Infrastructuur, “Workload” en prioriteiten;
• Bepalen van de IT kosten voor deze ronde en het nemen van investeringsbeslissingen;
• Plannen van “Application Development” activiteiten en de “Change Calender”;
• Voorstellen van verbeteringen en deze doorvoeren zodat het bedrijf kan inspelen op de behoeften vanuit de markt.

Na elke ronde krijgt het team inzicht in de actuele “Business Performance” aan de hand van:
• Verkoopcijfers
• Operationele kosten
• Klanttevredenheid
Grab@Pizza is geschikt voor deelnemers die verantwoording dragen voor een IT – of Businessafdeling en voor hen die beslissingen tussen Business en IT af moeten stemmen. Voor mensen die IT behoeften moeten omzetten naar ITSM mogelijkheden is het ook zeer leerzaam. Grab@Pizza is een logische vervolgstap voor mensen die het spel “Apollo 13 – an ITSM case experience” reeds speelden.
Deze Business Simulatie bevordert inzicht in de Business gerelateerde issues alsmede specifieke Business vaardigheden van het IT management. Maar draagt er ook toe bij, dat het Business Management meer IT bewustwording krijgt en dus effectiever omgaat met vragen en behoeften. Tijdens de simulatie moeten Business- en IT management samenwerken en beslissingen nemen die gericht zijn op “Business Value”. Tegelijkertijd houdt de simulatie rekening met bedrijfsrisico’s die gelieerd zijn aan het inzetten en het gebruik van IT.

ChallengeOfEgypt-600px

We schrijven de vierde dynastie in de Egyptische oudheid, zo’n vierduizend jaar geleden. De piramide van Djoser is net gereed, die van Cheops moet nog worden gebouwd. Egypte is een van de belangrijkste beschavingen van dat moment en aan de oever van de Nijl worden bouwwerken gemaakt die in de millennia daarna mensen zouden blijven verbazen. Hoe kregen de Egyptenaren dit gerealiseerd?

We ontdekken het tijdens deze interactieve workshop The Challenge of Egypt, waarin we zelf een piramide bouwen. Daarvoor gaan we terug in de tijd en maken we kennis met de farao.
Hij geeft zijn vizier Hainunu de opdracht om een piramide te bouwen, zodat hij met alles wat hem dierbaar is op weg kan naar het hiernamaals. Hainunu vindt een geschikte locatie voor de piramide, de steengroeve en het dorp voor de werklui. Hij zorgt ook voor een infrastructuur tussen deze locaties. Ù bent verantwoordelijk voor de bouw van de piramide en dient een projectorganisatie op te zetten, de risico’s te analyseren en een planning te maken.

Wat doet projectmanagement in Egypte?

In betrekkelijk korte tijd bouwden de oude Egyptenaren enorme bouwwerken. Daarbij was projectmanagement onvermijdelijk. Hoe krijg je anders de miljoenen stenen op de juiste plaats en zorg je ervoor dat tienduizenden mensen zo efficiënt en effectief mogelijk werken? Vanzelfsprekend ging niets vanzelf. Bovendien was het proces continu onderhevig aan de veranderende eisen van de farao, het weer, ziektes, oorlogen etc. Om het hele proces te managen zijn de Egyptenaren zonder twijfel projectmatig en methodisch te werk gegaan en beschikten de projectmanagers over de nodige projectmanagement skills.

In deze interactieve workshop ervaart u tijdens vier spelrondes de belangrijkste kenmerken van methodisch projectmanagement. Dat gebeurt op een actieve en interactieve wijze. Het bouwproces van een piramide wordt letterlijk gesimuleerd en daarbij ervaart u de effectiviteit van de beschikbare beheersinstrumenten van een project. Alle deelnemers hebben een rol tijdens de bouw. Het projectteam krijgt de opdracht de piramide te bouwen binnen een vastgestelde tijd. Het proces wordt beïnvloed door reële gebeurtenissen die horen bij de situatie van die tijd.
Tijdens de verschillende spelrondes worden de prestaties van de deelnemers bekeken en de ervaringen besproken. Aan het einde van het project, als de piramide staat, vindt er een projectevaluatie plaats en worden alle leerpunten op een rij gezet.

Voor wie is de spelsimulatie bedoeld?

Managementteams
U bent lid van een managementteam van een organisatie en u wilt weten wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een methodisch projectmanagementaanpak (bijvoorbeeld PRINCE2).
U wilt weten wat de consequenties zijn van deze aanpak voor uw organisatie en wat het u kan opleveren. Na de cursus kunt u beoordelen of het voor u interessant is om projectmatiger te gaan werken of, als u dat nu al doet, hoe u uw projecten met meer succes kunt afsluiten. Bovendien leert u uw eigen methodische aanpak te optimaliseren doordat u begrijpt welke valkuilen en best practices er bestaan.

Projectmanagers
Als projectmanager wilt u meer methodisch te werk gaan of de manier waarop u een methode op dit moment hanteert verbeteren. Tijdens The Challenge of Egypt krijgt u antwoord op vragen
als: Wat is mijn rol als projectmanager? Hoe zet ik mijn projecten op? Op welke wijze beheers ik mijn projecten en zorg ik voor effectieve communicatie? Hoe zet ik een projectorganisatie op? Hoe ga ik om met mijn stuurgroep? Hoe kan ik PRINCE2 op de meest effectieve wijze inzetten.

Teamleiders
Bij het uitvoeren van projecten speelt de teamleider een zeer belangrijke rol. Tijdens deze cursus leert u wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn binnen een groot complex project.
U ontdekt op welke wijze u uw werkzaamheden kunt beheersen en hoe u, binnen de gestelde eisen, uw werk effectief kunt uitvoeren.

Betrokkenen bij projecten
Projectmedewerkers kunnen in deze workshop ontdekken wat er van hen wordt verwacht in een project.

GUESS IT

Na het nieuwe werken is er tegenwoordig ook het nieuwe leren.
Door middel van het nieuw ontwikkelde bordspel “GUESS IT” is het mogelijk om samen met klas- en/of studiegenoten de lesstof op een spelende manier te leren of je opgedane kennis te testen.
Ouderwets gezellig een spelletje spelen en nieuwerwets leren. De perfecte combinatie om snel tot resultaten te komen.

GUESS IT kan gespeeld worden in combinatie met ieder mogelijk onderwerp. Als er iets te leren is, dan is GUESS IT dé manier!

Ada: Ik heb het spel gebruikt en het was super leuk. Ik vond het leuk en vooral de leerlingen. Nu heb ik uiteraard een probleem. Ze willen het iedere les doen 🙂 . Dat kan natuurlijk helemaal niet 🙁

GUESS IT kan gespeeld worden in combinatie met ieder mogelijk onderwerp. Als er iets te leren is, dan is GUESS IT dé manier!

Op dit moment is GUESS IT beschikbaar als ITIL (Information Technology Inftrastructure Library) variant en Engels voor havo/vwo variant.
Wij breiden de onderwerpen constant uit.

Interesse in een demo? Of wellicht bent u al overtuigd en wilt u een spel aanschaffen? Neem dan contact op.

MARSLANDER

In de 20e eeuw gebruikten we ITIL® om onze diensten te beheren om de Apollo 13-missie naar de maan te brengen en veilig terug naar de aarde te gaan. MarsLander meenemen naar Mars vereist een hoger serviceniveau.

Er is veel meer software bij betrokken. Het is nog nooit eerder gedaan. Complexe nieuwe systemen en de noodzaak om snel te reageren op onvoorziene gebeurtenissen terwijl ze zich voordoen. Om de servicelevering effectief te kunnen beheren, moeten we flexibeler en meer Lean zijn. Niet alleen moeten we verschillende teamcapaciteiten op elkaar afstemmen om ervoor te zorgen dat software, hardware en services synchroon lopen, maar ze moeten in staat zijn om nieuwe eisen en veranderingen snel te beheren, snel en veilig in te zetten. De ITIL®-mogelijkheden zijn nog steeds relevant, maar moeten beter inspelen op de eisen voor snellere veranderingen – de woorden Agile Service Management komen in het gesprek. Maar wat betekent dat?

Om aan alle eisen van de klant te voldoen, moeten IT-teams snel reageren op nieuwe zakelijke verzoeken en snelle, betrouwbare, veilige en foutloze oplossingen leveren. Een fout in de ruimte kan niet gemakkelijk worden verholpen door een on-site engineer te sturen. De manier waarop we aan de MarsLander-missie moeten werken, is nieuw. We leren als we gaan. We moeten flexibel zijn en voortdurend onze diensten en capaciteiten leren en verbeteren in kleine stappen om ervoor te zorgen dat we voortdurend in lijn zijn met de behoeften van de klant. Tegelijkertijd zijn we meer en meer afhankelijk van een ecosysteem van partners en leveranciers, dat ook op één lijn moet worden gebracht en flexibel moet zijn ten opzichte van veranderende behoeften.

We moeten ook in multifunctionele teams werken om kennis te delen, handoffs te verminderen, miscommunicatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat ze allemaal zijn afgestemd op het realiseren van de behoeften van de klant en het verbeteren van de werkstroom.